9

Unde ne găsim după 100 de ani?

“Unirea este singura temelie statornică a edificiului viitorului nostru; fără dânsa, ce se va clădi va fi clădit pe nisip.” Dimitrie C. Brătianu

Într-un an în care se vorbeşte mult despre Unirea din 1918, este util să ne oprim şi să ne întrebăm: Ce văd, ce vezi? Unde ne găsim după 100 de ani?

Ne uităm şi vedem cu uşurință pe acei români – sportivi, antreprenori, manageri – de care putem fi mândri. Sunt români care au făcut ceva excepțional,  cum este cazul Simonei Halep.  De asemenea, se poate remarca o creștere a relațiilor comerciale cu exteriorul, fiind o activitate intensă mai ales pe zona agriculturii și a resurselor naturale. Din punct de vedere

intelectual, se poate constata o evidențiere a talentelor tinere, o creștere a renumelui în domeniul științific și academic. Aș aminti aici echipa României care s-a clasat anul acesta pe locul I, cu 5 medalii de aur la Olimpiada balcanică de matematică. Bravo lor!

În schimb, sunt voci care spun că a trecut un secol şi nu avem încă legate prin autostrăzi provinciile istorice. Iaşiul nu e legat de Bucureşti, Clujul nu e legat de Iaşi, Timişoara nu e legată de Bucureşti.

Până şi viteza medie a trenurilor nu o depăşeşte actualmente pe cea de pe calea ferată făcută de compania John Trevor Barclay & John Staniforth pe care lumea o ştie drept Bucureşti-Giurgiu. (Calea ferată a fost pusă în funcțiune la 19/31 octombrie 1869, ea fiind prima cale ferată de pe teritoriul de atunci al României.) Parcă lucrurile se încăpățânează să se mişte normal.

Alte voci acuză cum că s-a reuşit să se sape la temelia instituțiilor fundamentale pe care le avem încă din vremea lui Cuza; că peste 3 milioane de români sunt plecați la muncă în occident pentru un trai mai bun.

Câți (mai) suntem în țară? Se întreabă alții. Suntem mai puțini decât eram după Marea Unire, când România ajunsese la circa 18 milioane de locuitori. Acest lucru e mai ciudat decât pare: în acești 100 de ani, populația Marii Britanii a crescut cu 65%, a Statelor Unite s-a mărit de aproape 4 ori, iar a Braziliei, de 9 ori.

Mulți se îngrijorează că am devenit o țară îmbătrânită. După Unire, aproximativ 6,6% din populația regatului României avea peste 60 de ani. Acum, în această categorie intră 21%, iar dacă ne raportăm strict la cetățenii aflați în țară, ponderea trece de 25%. Această situație demografică influențează major multe aspecte ale vieții de zi cu zi.

Unele voci îşi exprimă nemulțumirea la adresa clasei politice. După 100 de ani, în stradă se strigă şi tot se strigă…!

Alții, din ce în ce mai mulți la număr, spun că România în 100 de ani a păstrat teritoriul, dar a pierdut elita. Oare aşa să fie? Ştim că anul 1918 reprezintă actul de voință a românilor de a trăi în cuprinsul unuia şi aceluiaşi stat – România şi acest lucru a fost opera unor bărbați de stat care au crezut în viitorul României, într-o Europă a statelor naționale. Unde sunt bărbații de stat ai României anului 2018? Cu siguranță sunt! Dar unde?

A trecut un secol de când România a devenit cam cât de mare putea să fie. Centenarul Marii Uniri ar trebui să fie un moment în care România să se prezinte ca o națiune strânsă, fără goluri și lipsuri. Cu certitudine, ne trebuie un țel comun, iar țelul acela ar trebui să fie să rămânem ceea ce ne-am zbătut atât de mult timp să devenim: UNIȘI.

Se împlinesc 100 de ani de când bunicii și străbunicii noștri au creat România Mare prin eforturi şi sacrificii pentru unitate, pentru ca noi să fim mai bine, să fim uniți. Este zestrea ce ne-au lăsat-o nouă, românilor. Să o prețuim! Să prețuim şi gândurile care au însuflețit inimile înaintaşilor noştri  și ale căror mesaje, cu siguranță, sunt valabile și astăzi!

“Istoria românilor ne arată că unirea a fost totdeauna țelul cel mai dorit al lor. Ori de câte ori viitorul a surâs României, fiii ei nu au lipsit de la a aspira către unire.” (Ion Ghica)

“E necesară o cârmuire conştientă, unitară şi specifică. Datoria noastră este să fondăm statul național, dacă nu vrem să fim acoperiți de disprețul lumii civilizate. Cu atât mai mult avem dreptul să prețuim unirea, cu cât ştim sigur, că aici a fost leagănul românismului.” (Iuliu Maniu)

“Unirea e singura stare politică ce putea să asigure viitorul nostru şi să ne permită a da țării organizarea ce o aşteaptă de atât de mult timp.” (Alexandru Ioan Cuza)

“Te binecuvântez, iubită Românie, țara bucuriilor şi durerilor mele, frumoasă țară, care ai trăit în inima mea şi ale cărei cărări le-am cunoscut toate. Frumoasă țară pe care am văzut-o întregită, a cărei soartă

mi-a fost îngăduit să o văd împlinită. Fii tu veşnic îmbelşugată, fii tu mare şi plină de cinste, să stai veşnic falnică printre națiuni, să fii cinstită, iubită şi pricepută.” (Regina Maria)

“Șinta noastră, domnilor, socotesc că nu poate fi alta decât unitatea națională a românilor. Unitatea mai întâi în idei şi în sentimente, care să aducă apoi cu vremea unitatea politică…, să facă un trup politic, o nație românească… La crearea acestei naționalități, la o reformare socială a românilor, bazată pe sfintele principii ale dreptății şi ale egalității, trebuie să țintească toate silințele noastre. Românismul, dar, e steagul nostru, supt dânsul trebuie să chemăm pe toți românii.” (Nicolae Iorga)

“Unirea este actul energic al întregii națiuni române. Unirea, Națiunea a făcut-o!” (Mihail Kogălniceanu)

Cred sincer că proiectul înaintaşilor noştri pentru o Românie Mare poate să fie suficient de puternic pentru a rezista încercărilor prezentului, așa cum a rezistat încercărilor trecutului. A rezistat prin voința românilor. Și tot prin voința lor poate să dăinuie.

Doar împreună hotărâm viitorul oraşului nostru, viitorul țării noastre!

Orașul Răcari la 100 de ani!

În an centenar avem șanse mari să demarăm proiecte de anvergură care vor schimba înfățișara localității.

– Asfaltarea străzii Slobozia Moară – Răcari

– Finalizarea străzilor: Mavrodin – Colacu; Săbiești – Stănești

– Cn Colacu: str. Fântânii, str.  Bujorului și str.  Ștefan cel Mare;

– Reabilitarea termică a blocurilor;

– Construirea și dotarea Grădiniței Răcari;

– Reabilitare, modernizare, extindere și echipare Școala Gimnazială Colacu, orașul Răcari;

– Amenajare parc în satul Săbiești, orașul Răcari;

– Construire Bază sportivă  în cartierul Colacu, orașul Răcari;

– Înființare Centru cultural în cartierul Colacu, orașul Răcari;

– Înființare Centru cultural în cartierul Stănești, orașul Răcari;

– Modernizare străzi în zona NORD, orașul Răcari;

– Reabilitare, modernizare, extindere și echipare Școala Gimnazială Răcari, orașul Răcari;

– Amenajare Parcul Eroilor în orașul Răcari;

– Extindere și modernizare Baza sportivă, orașul Răcari;

– Modernizare străzi în zona SUD, orașul Răcari;

– Modernizare iluminat public;

– Extinderea rețelei de iluminat public în Ghimpați;

– Extinderea rețelei de apă în cartierul Ghimpați și Colacu;

– Înființarea Cartierului Tineretului din Ghimpați.

Până data viitoare,

Să auzim numai de bine!

Al dumneavoastră, Marius Caravețeanu, Primarul orașului Răcari

www.mariuscaraveteanu.ro

„Fiindcă Mă iubeşte”, zice Domnul, “de aceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.”     Psalmii 91.14